PROPOZICIJE TAKMIČENJA

Organizacioni odbor takmičenja u programiranju za učenike osnovnih škola TK

Odbor za takmičenje učenika osnovnih škola u programiranju imenuje predsjednik udruženja UPINITK na prijedlog Skupštine udruženja UPINITK. Odbor za takmičenje je zadužen za regulisanje ispravnosti takmičenja na sva tri nivoa: školsko, općinsko i kantonalno. Ovaj odbor je zadužen za podršku učenicima predstavnicima Tuzlanskog kantona na državnom takmičenju. Podrška se ogleda u organizaciji puta i za učenike i nastavnike pratioce na državno takmičenje ukoliko se ono odvija izvan Tuzlanskog kantona te u dodatnom usavršavanju učenika u programiranju. Odbor za takmičenje učenika osnovnih škola broji 13 članova. Zadaci odbora za takmičenje su: • Organizuje kantonalno takmičenje iz programiranja za učenike osnovnih škola • Predlaže i imenuje članove u Komisiju za općinsko takmičenje. • Rješava žalbe po pitanju regularnosti ocjenjivanja i toka kantonalnih, općinskih i školskih takmičenja • Organizuje tim za pratnju učenika na državno takmičenje iz programiranja • Obezbjeđuje donacije za takmičenja • Ostvaruje saradnju sa Ministarstvom obrazovanja i nauke TK i Pedagoškim zavodom Tuzla. • U saradnji sa Pedagoškim zavodom sastavlja pitanja za takmičenje. • Organizuje online takmičenje u saradnji sa članovima Komisije za općinska takmičenja. Članovi Odbora za takmičenje učenika osnovnih škola u programiranju ispred udruženja UPINITK su imenovani na II sjednici Skupštine udruženja UPINITK, 17.01.2019 godine i čine ga:

 1. Spahić Damir (Tuzla)
 2. Slomić Elvira (Tuzla)
 3. Butković Mirzeta (Živinice)
 4. Djedović Maida (Gračanica)
 5. Isanović Dino (Gradačac)
 6. Mujkić Adevija (Lukavac)
 7. Pjević Muhamed (Srebrenik)
 8. Imširović Amela (Doboj Istok)
 9. Saletović Zumreta (Banovići)
 10. Jahić Asmir (Kalesija)
 11. Imamović Zijad (Kladanj)
 12. Džuzdanović Nusret (Teočak)
 13. Ibišević Muhamed (Sapna)
Odbora za takmičenje imenuje predsjednika Odbora za takmičenje učenika osnovnih škola u programiranju.

Propozicije Kantonalnog takmičenja u programiranju

Na pultu dobrodošlice vrši se registracija pristiglih takmičara, njihovih škola i mentora. Nakon obraćanja domaćina i upoznavanja sa propozicijama takmičenja, učenici se raspoređuju u učionice planirane za takmičenje. Spisak učenika takmičara mora biti okačen na vratima učionice gdje je planirano takmičenje. Učenici zauzimaju pozicije za računarima po sistemu jedan učenik jedan računar. Članovi Komisije objašnjavaju učenicima pravila takmičenja dijele kartice sa pristupnim šiframa. Nakon logiranja u sistem PC^2, takmičarima se dijele 4 zadatka različite težine. Takmičenje traje 120 minuta. Kompletnu regulaciju takmičenja podržava softver PC^2 uz prisutnost članova Komisije za kantonalno takmičenje. Putem PC^2 mentori mogu vidjeti rezultate takmičenja LIVE, takmičari mogu postavljati pitanja sudijama, kompajleri javljaju takmičarima vrstu greške i sl. Po završetku takmičenja, čanovi Komisije vrše dešifrovanje učenika i njihovo sortiranje po broju bodova. Nakon objavljivanja rezultata, učenici koji smatraju da su oštećeni iz nekih razloga sa brojem bodova, mogu uložiti primjedbu u za to previđenom vremenskom okviru. Najboljim takmičarima se uručuju nagrade i diplome, a tri prvoplasirana učenika obezbjeđuju plasman na državno takmičenje u programiranju.

Diplome i priznanja

Diplome i priznanja na takmičenju bi sadržavala obilježja Ministarstva obrazovanja i nauke TK, Pedagoškog zavoda Tuzla i Udruženja profesora i nastavnika informatike TK. Odgovarajući djelovodni brojevi i pečati na diplomama bi bilo riješeni naknadno.