O ŠKOLSKOM TAKMIČENJU

Školsko takmičenje iz informatike sprovodi Komisija za školsko takmičenje iz informatike koja će pratiti regularnost takmičenja . Komisiju za školsko takmičenje imenuje direktor škole a čine je nastavnici informatike , nastavnici tehničke kulture ili drugi nastavnici ukoliko nema dovoljan broj za članove Komisije . Komisiju čine najmanje dva a najviše tri člana. Školsko takmičenje u programiranju mogu organizovati i profesori i nastavnici informatike i tehničke kulture a shodno saglasnosti Ministarstva obrazovanja i nauke TK, o tome prethodno moraju obavijestiti direktora škole. Direktor škole treba na osnovu izvještaja izdati rješenje ili potpisati uvjerenje o uspješno organizovanom školskom takmičenju. U izvještaj o organizaciji takmičenja, Komisija za školsko takmičenje će direktoru škole dostaviti pitanja za školsko takmičenje u programiranju koje sastavlja Odbor za takmičenje u programiranju na nivou kantona, izvještaj o organizaciji takmičenja, spisak učenika koji su učestvovali na takmičenju i rezultate takmičenja. Na školskom takmičenju u programiranju mogu učestvovati svi učenici od 6 do 9 razreda koji poznaju osnovnu programsku strukturu (prostu linijsku, strukturu grananja i strukturu petlji) ili bar dejlimično. Broj takmičara je limitiran brojem računara sa kojima škola raspolaže a organizator takmičenja shodno svojim mogućnostima i definisati. Takmičenje će se realizovati u programskim jezicima Python, C/C++,QBasic putem sistema REPL.IT ili putem odgovarajućih softvera za razvoj aplikacija (Dev C++, Code::Block, Python, QBasic). Kriterij bodovanja će biti dostavljen članovima komisije naknadno. Takmičenje se obavlja u učionici pod nadzorom Komisije za školsko takmičenje Broj takmičara koji prolazi na općinsko takmičenje će biti definisan na osnovu informacija o raspoloživom broju računara, organizatora općinskog takmičenja iz programiranja. Ukoliko škola nema dovoljan broj učenika da organizuje školsko takmičenje u programiranju, tada može prijaviti na općinsko takmičenje onoliko učenika koliko joj pripada po ključu a najmanje jednog takmičara. U tom slučaju nema potrebe za formiranjem Komisije za sprovođenje školskog takmičenja. Zadaci Komisije za školsko takmičenje:

  1. Sprovodi regularnost takmičenja
  2. Upoznaje učenike sa pravilnikom bodovanja
  3. Ocjenjuje radove i objavljuje rezultate
  4. Imenuje učenike za općinsko takmičenje u programiranju
  5. Izvještava direktora i predsjednika Odbora za sprovođenje takmičenja na nivou TK o rezultatima takmičenja
Članovima Komisije za školsko takmičenje po kriteriju vrednovanja nastavnika u vannastavnim aktivnostima pripada 1 bod u slučaju izdavanja rješenja ili uvjerenja o održavanju ovog nivoa takmičenja.

Broj učesnika takmičenja u programiranju po općinama i programskim jezicima

Rezultati prikupljeni do 26.2.2019.

Redni broj Općina QBasic Python C/C++ Broj škola
1 Banovići 5 4 4 2
2 Čelić 0 6 0 1
3 Doboj Istok 0 1 0 1
4 Gračanica 19 6 1 5
5 Gradačac 0 6 0 2
6 Kalesija 16 5 3 2
7 Kladanj 0 2 1 2
8 Lukavac 62 1 0 7
9 Srebrenik 5 16 3 4
10 Tuzla 6 5 13 5
11 Živinice 2 6 4 4
UKUPNO 115 56 29 34

Broj učesnika takmičenja u programiranju po školama i programskim jezicima

Rezultati prikupljeni do 26.2.2019.

R.broj Škola Općina QBasic Python C/C++
1 JU OŠ Grivice Banovići 2 2 2
2 JU OŠ Banovići Banovići 3 2 2
3 JU OŠ Čelić Čelić 0 6 0
4 JU OŠ Klokotnica Doboj Istok 0 1 0
5 JU OŠ "Hasan Kikić" Gračanica 14 0 0
6 JU Druga OŠ Gračanica 0 6 0
7 JU OŠ Džakule Gračanica 1 0 1
8 JU OŠ Doborovci Gračanica 2 0 0
9 JU OŠ Soko Gračanica 2 0 0
10 JU OŠ "Hasan Kikić" Gradačac 0 3 0
11 JU OŠ "Musa Ćazim Ćatić" Gradačac 0 3 0
12 JU OŠ Vukovije Kalesija 8 4 2
13 JU OŠ Rainci Gornji Kalesija 8 1 1
14 JU OŠ Kladanj Kladanj 0 0 1
15 JU OŠ Stupari Kladanj 0 2 0
16 JU OŠ Dobošnica Lukavac 0 1 0
17 JU OŠ Poljice Lukavac 35 0 0
18 JU OŠ Puračić Lukavac 7 0 0
19 JU OŠ Gnojnica Lukavac 5 0 0
20 JU OŠ Prokosovići Lukavac 2 0 0
21 JU OŠ "Lukavac Grad" Lukavac 3 0 0
22 JU OŠ "Lukavac Mjesto" Lukavac 10 0 0
23 JU Prva OŠ Srebrenik 0 6 0
24 JU Druga OŠ Srebrenik 0 5 0
25 JU OŠ Duboki Potok Srebrenik 0 0 3
26 JU OŠ Rapatnica Srebrenik 5 5 0
27 JU OŠ Tušanj Tuzla 0 0 2
28 JU OŠ Pazar Tuzla 3 3 0
29 JU OŠ Sjenjak Tuzla 0 2 0
30 JU OŠ Kreka Tuzla 3 0 0
31 JU OŠ "Novi Grad" Tuzla 0 0 11
32 JU OŠ Đurđevik Živinice 0 5 0
33 JU OŠ Višća Živinice 0 1 0
34 JU OŠ Šerići Živinice 0 0 4
35 JU Prva OŠ Živinice Živinice 2 0 0
UKUPNO 115 58 29
<