Previous Next

ORGANIZACIJA TAKMIČENJA

Na gradskim/općinskim takmičenjima u programiranju za učenike osnovnih škola na području Tuzlanskog kantona je učestvovalo 82 učenika. Plasman na Prvo kantonalno takmičenje u programiranju za učenike osnovnih škola je obezbijedilo 33 učenika. Kantonalno takmičenje u programiranju će se održati 17.maja 2019 u JU MS hemijska škola Tuzla.
Na kantonalnom takmičenju, učenici će koristiti sistem za ocjenjivanje PC^2. Takmičari mogu programirati u Pythonu i C/C++. Oni koji ostvare tri najbolja rezultata ostvaruju pravo učešća na JBHOI (Juniorska BH Olimpijada iz Informatike). Na tom nivou takmičenja takmičari programiraju u programskom jeziku C++ i pripremaju se za Juniorsku Balkansku Olimpijadi iz Informatike.

Gradsko/Općinsko takmičenje

Spisak pozvanih učenika na Prvo kantonalno takmičenje učenika osnovnih škola u programiranju
JU Mješovita srednja hemijska škola Tuzla
Predstavnici sa područja grada Tuzla
Pozicija Učenik Mentor Škola
1. Babić Borna Mehikić Zlatan JU OŠ "Sjenjak" Tuzla
2. Tukić Belmin Spahić Damir JU OŠ "Pazar" Tuzla
3. Čačković Melika Ljubović Sulejman JU OŠ "Novi Grad" Tuzla
4. Mahmutović Samir Mehikić Zlatan JU OŠ "Sjenjak" Tuzla
5. Imamović Belmin Ljubović Sulejman JU OŠ "Novi Grad" Tuzla
6. Imamović Ena Slomić Elvira JU OŠ "Tušanj" Tuzla
7. Jahić Haris Ljubović Sulejman JU OŠ "Novi Grad" Tuzla
8. Husović Emira Ljubović Sulejman JU OŠ "Novi Grad" Tuzla
9. Islamović Almir Spahić Damir JU OŠ "Pazar" Tuzla
Predstavnici sa područja grada Gradačac
1. Osmanović Bedrudin Isanović Dino JU OŠ "Hasan Kikić" Vida, Gradačac
2. Delić Harun Isanović Dino JU OŠ "Hasan Kikić" Vida, Gradačac
3. Taletović Jasim Halilović Nijaz JU OŠ "Musa Ćazim Ćatić" Zelinja Donja
Predstavnici sa područja grada Gračanica
1. Srabović Dina Djedović Maida JU Druga osnovna škola Gračanica
2. Isić Dženan Djedović Maida JU Druga osnovna škola Gračanica
3. Zahirović Asmir Vikalo Mirnes JU OŠ Džakule
Predstavnici sa područja grada Srebrenik
1. Zahirović Dženan Mudrov Emina JU Prva OŠ Srebrenik
2. Jahić Rijad Delić Nedim JU Druga OŠ Srebrenik
3. Softić Zuhdija Sadić Alma JU OŠ Duboki Potok
4. Tursić Belmin Sadić Alma JU OŠ Duboki Potok
5. Škahić Enis Pjević Muhamed JU OŠ Rapatnica
Predstavnici sa područja općine Lukavac
1. Mekić Aldin Nuhanović Edin JU OŠ Dobošnica
2. Ograšević Amir Bektić Edisa JU OŠ "Lukavac Grad" Lukavac
3. Salkić Nedim Mujkić Adevija JU OŠ Puračić
Predstavnici sa područja općine Kalesija
1. Alić Almedin Bajraktarević Adela JU OŠ Rainci
2. Alić Senada Jahić Asmir JU OŠ Vukovije
3. Majdančić Hasan Jahić Asmir JU OŠ Vukovije
Predstavnici sa područja općine Kladanj
1. Gazdić Ado Imamović Zijad JU OŠ Kladanj
Predstavnici sa područja grada Živinice
1. Džihanović Enes Butković Mirzeta JU OŠ Đurđevik
2. Rahimić Elvis Mešić Senada JU OŠ Višća
3. Osmanović Eldin Aličić Asmira JU OŠ Šerići
Predstavnici sa područja općine Banovići
1. Okanović Emir Saletović Zumreta JU OŠ "Grivice" Banovići
2. Krekić Vedad Saletović Zumreta JU OŠ "Grivice" Banovići
Predstavnici sa područja općine Doboj Istok
1. Mujić Belmin Imširović Amela JU OŠ Klokotnica


Općinsko takmičenje iz informatike sprovodi Komisija za općinsko takmičenje iz informatike a koje imenuje Odbor za takmičenja pri udruženju UPINITK u saradnji sa Pedagoškim zavodom Tuzla. Komisija za općinsko takmičenje iz programiranja prati regularnost takmičenja. Pitanja sastavlja Odbor za organizaciju takmičenja pri udruženju UPINITK u saradnji sa Pedagoškim zavodom Tuzla. Komisiju za općinsko takmičenje čine najmanje tri, a najviše pet članova. Članovi Komisije za općinsko takmičenje čine osobe sa drugih i općine domaćina u omjeru 40:60. Npr. ukoliko Komisija broji 3 člana tada 2 člana iz općine domaćina prati regularnost takmičenja, a 1 član sa područja drugih općina ocjenjuju radove učenika, ili ukoliko Komisija broji 5 članova, 3 člana općine domaćina prate regularnost takmičenja dok 2 člana sa drugih općina ocjenjuju radove učenika. Propozicije takmičenja (pravila, vrijeme i žalbe) će biti poznate na dan takmičenja. Općinskim takmičenjima prisustvuju isključivo učenici koji su prijavljeni Odboru za takmičenje na nivou TK, tj učenici koji su prošli školska takmičenja ili su po ključu o učestvovanju ostvarili pravo za općinsko npr. po ključu školi pripada 1 mjesto a prijavljen 1 učenik taj učenik direktno ide na općinsko takmičenje Broj učenika koji će učestvovati na Kantonalnom takmičenju će biti definisan na osnovu ključa koji će biti unaprijed definisan. Broj takmičara zavisi od toga sa kojom računarskom opremom raspolaže organizator općinskog takmičenja. Na općinskom takmičenju učestvuju učenici koji su ostvarili najbolje rezultate na školskim takmičenjima. Komisija za općinsko takmičenje će dobiti zadatke na dan takmičenja putem elektronske pošte. Takmičenje će se odvijati putem web stranice WWW.REPL.IT ili u nedostatku internet veze korištenjem odgovarajućih aplikacija: Python, C/C++, Qbasic. Na kantonalnom takmičenju učenici neće moći programirati u Qbasicu, nego se moraju prilagoditi propozicijama državnog takmičenja a koje prihvataju C/C++, Python, Java kao programske jezike za takmičenja Ukoliko na području jedne općine postoji onoliko zainteresiranihj takmičara koliko općini pripada po ključu ili manje, tada nema potrebe za organizovanjem općinskog takmičenja. Odbor za takmičenje na nivou TK automatski uvrštava ove učenike na kantonalno takmičenje. Ukoliko je broj učenika veći a ne postoji mogućnost za organizaciju in-class općinskog takmičenja, tada se formira online takmičenje za tu grupu učenika po posebnim pravilima. U slučaju da nije moguće izvesti online takmičenje iz tehničkih razloga, takmičari iz te općine se ne mogu plasirati na viši nivo. Zadaci Komisije za općinsko takmičenje

  1. Sprovodi regularnost takmičenja
  2. Upoznaje učenike sa pravilnikom bodovanja
  3. Ocjenjuje radove i objavljuje rezultate
  4. Imenuje učenike za kantonlano takmičenje u programiranju
  5. Izvještava odgovornu osobu u Pedagoškom zavodu i predsjednika Odbora za sprovođenje takmičenja na nivou TK o rezultatima takmičenja
  6. Rješava žalbe po pitanju takmičenja na općinskom nivou
Članovima Komisije za općinsko takmičenje po kriteriju vrednovanja nastavnika u vannastavnim aktivnostima pripada 2 boda u slučaju izdavanja rješenja ili uvjerenja o održavanju ovog nivoa takmičenja.